Warunki Gwarancji

Firma Elektryczna KARWASZ Sp. j. gwarantuje Kupującemu towar dobrej jakości, na który wydana jest 12 miesięczna gwarancja liczona od daty sprzedaży (data wystawienia faktury/paragonu).

Gwarancja dotyczy terytorium Unii Europejskiej.

§ 1

Gwarancja dotyczy wystąpienia ukrytych wad produkcyjnych i materiałowych w okresie gwarancji. Powyższa gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktów powstałych wskutek niewłaściwej instalacji oraz użytkowania produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w wyniku zalania, nieautoryzowanych modyfikacji produktów, zdarzeń losowych, uszkodzeń mechanicznych.

§ 2

Wady i uszkodzenia produktów Kupujący jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie po ich zauważeniu (nie dłużej niż 30 dni po zakupie produktu).

§ 3

Reklamację do sklepu internetowego www.sklep.karwasz.com.pl należy zgłosić e-mailem na adres smarketing@karwasz.com.pl

Reklamacja powinna zawierać :

  • Nr dokumentu zakupu ( numer faktury /paragonu) i podanie dokładnej nazwy produktu.

  • Opis wady, uszkodzenia produktu

Na podstawie tych informacji pracownik firmy rozpatrzy sprawę w ciągu jednego dnia i poinformuje Kupującego o dalszej procedurze reklamacyjnej.

Copyright by F.E.K. Spółka z o.o. Sp.k.