CERTYFIKATY PDF DO POBRANIA:

 

Certyfikat Zgodności nr Z/12/14/02


Certyfikat Zgodności nr B/12/990/04

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 2009


Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO


Deklaracja Zgodności WE


Deklaracja Zgodności WE Drzwiczki rewizyjne


Produkowane przez Karwasz sp.j. wyroby spełniają najwyższe standardy.

Wysoką jakość potwierdzają:

 

Deklaracja Zgodności WE


Deklaracja Zgodności WE Drzwiczki rewizyjne


  • Certyfikat Zgodności nr Z/12/14/02

 

 

  • System Zarządzania Jakością .

Od roku 2000 w Firmie Elektrycznej Karwasz stosujemy systemy zarządzania jakością.

W 2002 roku uzyskaliśmy pierwszy certyfikat Systemu Jakości wydany przez PCBC.

Na bazie zdobytych doświadczeń od maja 2011 roku pracujemy według własnego, na miarę skrojonego, Systemu Jakości, uwzględniającego obowiązujące normy i nasz dorobek techniczny i organizacyjny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by Firma Elektryczna Karwasz sp.j.